Poziv novinarima da učestvuju u projektu Puls Evrope

30. Mart 2021.

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” poziva novinare domaćih medija da se prijave za učešće i izveštavaju o temama koje približavaju građanima primere dobre evropske prakse kao i sam proces evropskih integracija. Poziv je otvoren za sve medije u Srbiji (elektronske, štampane i internet) koji poštuju Etički kodeks novinara i profesionalne standarde.

 Projekat čija je osnovna aktivnost organizacija višednevnih putovanja u zemlje-članice EU za novinare sprovodi izmenjeni plan aktivnosti, zbog pandemije Covid-19 i trenutnog ograničenja putovanja po Evropi. To podrazumeva da novinari rade na onlajn osnovama (Zoom sastanci) i prave svoje medijske priloge. Kada budu ukinute restrikcije za putovanja,  oni novinari koji su radili na taj način stiču pravo na medijsku posetu (prosečno trajanje 4-5 dana) istoj zemlji EU koju su odabrali za onlajn prilog.

Kako se prijaviti? Sve što je potrebno za prijavu je predlog teme i zemlje EU u kojoj se tema obrađuje. Prijave razmatra nezavisni odbor za selekciju. Projekat obezbeđuje tehničku podršku za organizaciju Zoom sastanaka, radionice o izvorima informisanja o EU, kao i individualni mentoring ukoliko je potrebno. U fazi putovanja, projekat pokriva sve troškove i obezbeđuje logističku podršku.

Prijavni formular je dostupan ovde. Poziv je otvoren sve vreme trajanja projekta, do avgusta 2022. godine.

Pozivamo vas da zajedno, kroz vaše medijske sadržaje, približimo građanima Srbije “puls Evrope”, kao i kako su zemlje članice EU uspešno prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava u procesu evropskih integracija. Zaštita životne sredine, efikasnije pravosuđe, obrazovni sistem usklađen sa evropskim standardima samo su neke od tema koje  su u fokusu građana Srbije a koje im mediji mogu približiti kroz projekat.

Pročitajte više u Pozivu za učešće:
Naslovna fotografija: Pixabay.com