Sprovođenje

Gete institut

Konzorcijum predvodi Gete institut Beograd- institut za kulturu Savezne Republike Nemačke koji kroz svoje projekte promoviše kulturnu razmenu orijentisanu na dijalog. Gete institut sarađuje sa međunarodnim institucijama za kulturu iz drugih evropskih zemalja, kao i sa nacionalnim telima i kulturnim inicijativama. 

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) jedno je od najvećih udruženja novinara u Srbiji. To je nevladina organizacija bazirana na članstvu koja okuplja više od 3.500 slobodno pridruženih profesionalnih novinara. Od osnivanja 1994. godine, NUNS je član Međunarodne federacije novinara i Evropske federacije novinara. 

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) je neprofitna nevladina kulturna organizacija čiji rad promoviše kritički diskurs, alternativne trendove socijalne i kulturne politike, inkluziju, ljudska prava i osnovne slobode. Uključen je u procese razvoja konsultativnih mehanizama za civilno društvo koji su pridruženi pocesu integracije Srbije prema EU. 

Konsultanti

Marina Rakić

Ključni ekspert - vođa projekta

Nenad Bosiljčić

NKE - Koordinator medijskih poseta