O projektu

section-cover

Projekat Puls Evrope – medijske posete EU ima za cilj da približi proces evropskih integracija Srbije, kao i primere dobre evropske prakse srpskim građanima, kroz kvalitetne medijske sadržaje koji su nastali tokom implementacije projekta. U tu svrhu, projekat će organizovati najmanje 20 putovanja srpskih novinara u zemlje članice EU. Biće pružena tehnička i logistička podrška novinarima medija u Srbiji čiji će novinari učestvovati u medijskim posetama zemljama EU. Mediji i novinari potpuno su nezavisni u predlaganju tema i izradi svojih reportaža koje žele da napišu/snime tokom medijskih putovanja u zemlje članice Unije. Osim poseta novinara iz Srbije zemljama-članicama EU, predviđeno je i organizovanje nekoliko (između dve i četiri) posete novinara iz zemalja Evropske unije Srbiji, kako bi se preko njihovih izveštaja javnost u tim zemljama bolje informisala o procesu reformi u Srbiji i pomoći koju EU pruža zemlji tokom tog procesa. 

Projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” ima za cilj da približi proces evropskih integracija i primere dobre evropske prakse građanima Srbije, kroz kvalitetne medijske sadržaje koji su nastali tokom implementacije projekta. U tu svrhu, projekat će organizovati najmanje 20 putovanja srpskih novinara u zemlje članice EU. Biće pružena tehnička i logistička podrška novinarima srpskih medija koji će učestvovati u medijskim posetama zemljama EU. 

- Opšti cilj projekta je da poveća među građanima Srbije svest, znanje i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkog procesa sa EU. Cilj projektnih aktivnosti je da se, kroz medijske izveštaje, objasni javnosti u Srbiji kako su zemlje članice EU uspešno prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava kao deo procesa evropskih integracija. Kako bi se to postiglo, projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” će za medije u Srbiji organizovati posebno pripremljene posete zemljama Evropske unije, međunarodnim organizacijama i drugim zemljama/regionima Zapadnog Balkana. Na taj način, mediji i njihovi novinari će imati priliku da praktikuju istraživačko izveštavanje o procesu evropskih integracija i njegovom uticaju na svakodnevni život građana, između ostalog i time što će biti u prilici da naprave uporednu analizu najboljih evropskih praksi sa naporima u Srbiji da se sprovedu reforme. 

- U projektu mogu da učestvuju mediji koji izveštavaju na srpskom jeziku i obraćaju se publici u Srbiji, koji poštuju Etički kodeks kao i međunarodno priznate standarde profesionalnog i etičkog novinarstva. Ovo se posebno odnosi na vrednosti i standarde koji su u vezi sa istinitošću, tačnošću, poštenjem, integritetom, nezavisnošću, humanošću, odgovornošću i nezavisnosti.

Kako bi se obezbedilo široko učešće svih medija u Srbiji, otvoren je Poziv za učešće tokom čitavog trajanja projekta. Poziv predviđa da novinari predlože temu koju će obrađivati u pojedinačnoj zemlji EU, uz nacrt razrade teme, odnosno sinopsis priloga koji planiraju da urade. Novinarima će biti dostavljena opsežna lista sektora/oblasti za izveštavanje koje će projekat pokriti tokom svog trajanja, izabranih u skladu sa trenutnom fazom procesa evropskih integracija Srbije. 

Mediji i novinari potpuno su nezavisni u predlaganju tema i izradi svojih reportaža koje žele da napišu/snime tokom medijskih putovanja u zemlje članice Unije.

- Zbog pandemije bolesti Covid-19, projekat je u avgustu 2020. objavio izmenjeni Poziv za učešće koji predviđa novinarski rad na onlajn osnovama dok traju ograničenja za putovanja u Evropi. To podrazumeva organizovanje Zoom sastanaka sa sagovornicima u zemlji i inostranstvu, tehničku i drugu podršku. Tokom 2021. godine, biće organizovane medijske posete I to na sledeći način - istoj zemlji EU iz koje su novinari temu obrađivali na osnovu onlajn aktivnosti, kako bi uradili follow-up svog priloga/reportaže.

- Kako bi se podstakla debata o različitim aspektima procesa evropskih integracija, kao i razmena iskustava, projekat će nakon medijskih poseta organizovati niz javnih događaja na kojima će novinari preneti svoja iskustva tokom učešća na projektu, a javnost saznati više o temama obrađivanim tokom poseta.

- Osim poseta novinara iz Srbije zemljama-članicama EU, predviđeno je i organizovanje između dve i četiri posete novinara iz zemalja Evropske unije Srbiji, kako bi se preko njihovih izveštaja javnost u tim zemljama bolje informisala o procesu evropskih integracija Srbije, reformama i o pomoći koju EU pruža zemlji tokom tog procesa. 

Sektor
  • Obuhvata sve sektore - horizontalna aktivnost projekta
EuropeAid referenca
Europeaid/139995/DH/SER/RS
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
900.000 €
Vreme implementacije
Februar 2020.
Korisnik
Glavni korisnik projekta je javnost Srbije, koja treba da kroz medijske priloge produkovane kroz aktivnosti projekta poveća svoje znanje o procesu evropskih integracija Srbije i pregovora između Srbije i Evropske unije.
Implementiran od strane
Konzorcijum koji predvodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i Centrom za kulturnu dekontaminaciju (CZKD).