Položaj studenata-roditelja kao osetljive društvene grupe na primerima Nemačke i Srbije

21. Oktobar 2021.

Novinarka portala "Akademska beba” koji je osnovala Studentska asocijacija Novosadskog univerziteta, Anđela Zec, istraživala je kakav je položaj studenata-roditelja u Nemačkoj i Srbiji. Studenti roditelji nisu prepoznati kao posebna populaciona grupa u posebnom zakonskom okviru na nivou Savezne Republike Nemačke, niti na nivou pokrajina, a svoja prava, prvenstveno pravo na roditeljski dodatak, ostvaruju posredstvom aktuelnih republičkih zakona. Jedan od njih je i Zakon o roditeljskom dodatku i roditeljskom odsustvu, koji predviđa da se roditeljski dodatak odobrava u visini od 67 procenata primanja iz stečenog zaposlenja pre rođenja deteta. Ukoliko se radi o studentima, i oni imaju pravo na roditeljski dodatak u minimalnom iznosu od 300 evra. O situaciji u Srbiji, za portal su govorile predstavnice nevladinog sektora – Nataša Vučković iz Nacionalnog konventa o EU i Zorana Milovanović iz Evropskog pokreta u Srbiji. Pročitajte više u analizi objavljenoj na portalu.