Kako Lion čuva svoje dve reke – Ronu i Saonu

29. Oktobar 2021.

Zdrava životna sredina jedan je od prioriteta zemalja članica EU i u ovu oblast se ulažu poslednjih godina značajna finansijska sredstva. Francuska je zemlja gde se posebna pažnja posvećuje očuvanju reka i biljnog i životinjskog sveta u njima. U okviru projekta “Puls Evrope – medijske posete EU” novinarka RTV Novi Pazar Katarina Radović boravila je u Lionu i istraživala na koji način se čuvaju od zagađenja dve velike reke - Rona i Saona. Zaštita te dve reke je od nacionalnog interesa. Državna agencija za vode temeljno vrši istraživanje kvaliteta vode u Roni, a najveći zagađivači imaju obavezu da plaćaju penale. “Jako se trudimo da primenimo koncept agencije ‘zagađivač plaća’. Što više zagađujte, to više trošite vodu i onda plaćate taksu Agenciji za vode“, kaže Olivije Fonten, stručnjak za kvalitet vode u Lionu. Pogledajte reportažu emitovanu u dnevniku RTV Novi Pazar.