Cirkularna ekonomija u Italiji: preradom otpada do električne energije

11. Januar 2022.

Obrada smeća i pretvaranje đubreta u energiju i novac, odnosno – u nešto korisno, zahteva posebnu tehnologiju i znanje. Takav put otpada je neizostavan za sve ukoliko želimo održivi razvoj i čistiju okolinu.  Ekipa RTS-a obišla je postrojenje kompanije „Hera“ u okolini Trsta, čiji je kapacitet obrade 220.000 tona smeća. Kompanija ima više od 9.000 zaposlenih, a u njenim spalionicama je do sada „eliminisano“ čak 6,6 miliona tona otpada.

 Poštujući koncept ekonomije zasnovane na znanju uz moderne tehnologije, kompanija “Hera” je aktivan učesnik u postizanju zacrtanih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija među kojima su čista energija, nezagađena voda, klimatska stabilizacija. Stopa recikliranja otpada u Evropskoj uniji raste, ali količina recikliranog otpada i dalje je manja od polovine ukupnog proizvedenog otpada. Specifični tokovi otpada pokazuju različite stope recikliranja, u rasponu od 66 odsto za ambalažni otpad do 39 procenata za električni i elektronski otpad.

Iako se možda čini komplikovanim, proces obrade smeća to ne mora da bude – sve počinje prikupljanjem komunalnog i otpada iz proizvodnih postrojenja, u šta se uverila ekipa RTS-a u postrojenju u okolini Trsta.  “Spaljivanjem pristiglog otpada, zahvaljujući parnoj turbini, moguće je proizvesti struju koja je dovoljna za potrebe oko 30.000 domaćinstava“, kaže za portal RTS-a Livio Ruso, izvršni direktor postrojenja za preradu otpada. U kompaniji kažu da „Hera“ konstantno prati koliko njen rad utiče na kvalitet vazduha u gradu, obezbeđuje da se poštuju propisani standardi i – sve te podatke javno objavljuje. Pročitajte više u reportaži novinarke RTS-a Maje Stojanović.