Poziv novinarima za učešće u medijskim posetama 2023/24

1. Februar 2023.

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ raspisao je poziv za učešće novinara u medijskim putovanjima koja će biti organizovana tokom 2023. i u prvih pet meseci 2024. godine. Poziv će  biti otvoren tokom čitavog tog perioda.

Kao i u dosadašnjem periodu implementacije projekta, poziv je otvoren za sve medije u Srbiji – nacionalne, regionalne i lokalne, elektronske, štampane i internet – uz uslov poštovanja Etičkog kodeksa (Kodeks novinara Srbije) i profesionalnih standarda.

Projekat organizuje grupna - tematska medijska putovanja koja obuhvataju veći broj medija, kao i individualna na koja novinar/ka putuje sam/a, uz logističku podršku projekta. Grupne medijske posete biće organizovane zemljama - članicama EU, Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina), kao i Velikoj Britaniji.

Individualne medijske posete će, iz logističkih razloga, biti organizovane samo zemljama-članicama EU i Zapadnog Balkana. Novinari koji žele da učestvuju u individualnim medijskim posetama treba da podnesu predlog teme koju bi obrađivali u pojedinačnoj zemlji EU i njen kratak sinopsis, kao i da dobiju dozvolu redakcije-nadležnog urednika za odlazak na putovanje. Prijavni formular dostupan je ovde.

Projekat će obezbediti sve troškove putovanja, boravka kao i troškove novinarskog rada u inostranstvu. Novinari su potpuno samostalni u svom radu.

Više detalja dostupno je u Pozivu za učešće.

Projekat “Puls Evrope” započeo je u februaru 2020. i do kraja 2022. godine organizovao je 26 medijskih poseta (18 individualnih i 8 grupnih) u 15 zemalja EU i jednu zemlju regiona. Kao rezultat, objavljeno je 256 medijskih priloga u domaćim medijima, od čega više od 6 sati televizijskog i više od četiri sata radio programa. Od 1. januara 2023. godine projekat je započeo novi ciklus implementacije koji će trajati do kraja maja 2024. godine.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju.