Medijske posete se nastavljaju i u 2023.

29. Decembar 2022.

Medijske posete evropskim zemljama biće organizovane i tokom 2023. godine, nakon što je projekat “Puls Evrope – medijske posete EU” produžen za još 17 meseci.

Tako će projekat nastaviti da do maja 2024. godine organizuje individualne i grupne posete zemljama EU za novinare i novinarke medija iz Srbije. Projekat je otvoren za sve domaće medije koji poštuju Etički kodeks i profesionalne novinarske standard. Za individualne medijske posete potrebna je prijava uz obrazloženje predložene teme, dok su grupne medijske posete tematske i u potpunosti ih organizuje projekat. Kako je cilj projekta približiti građanima Srbije, kroz medijske priloge, proces evropskih integracija ali i dobre evropske prakse, spektar tema je širok – od vladavine prava, zaštite životne sredine do inovacija i poljoprivrede.

Nakon što je u vreme izbijanja Kovid-19 pandemije aktivnosti zasnivao na onlajn osnovama, od septembra 2021. godine “Puls Evrope” organizuje grupne tematske i individualne posete za novinare.

Do kraja 2022, organizovano je osam grupnih i 18 individualnih poseta u 15 zemalja EU, kao i jednoj zemlji regiona (Albanija). Takođe, organizovana je i prva medijska poseta evropskih novinara Srbiji, u novembru 2022.

U programu poseta učestvovalo je više od 150 novinara (151) iz 31 redakcije; objavljeno je 256 medijskih priloga u elektronskim, štampanim i onlajn medijima, od čega više od šest sati televizijskog I više od četiri sata radijskog programa.

Ostanite sa nama! Sva pitanja možete uputiti na office@mediatrips.eu .